התנדבות

שילה – אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה   www.shilo.co.il פעם בשבוע במשך שנה

מועדון כרמל טל’\פקס 04-8374464 כמה פעמים בודדות הרצאות

ביה”ס היסודי ע”ש יצחק רבין טל’\פקס 04-8216444     5 שנים פעם בשבוע וכיום 3 פעמים בשבוע

אילן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים www.ilan-israel.co.il פעם בשבוע במשך שנה

עמותה למען הקשיש בנשר פקס 04-821442 הרצאה חד פעמית

דור כרמל התנדבות במחלקת סיעודית פעם בשבוע במשך שנה

האגודה למען העיוור ולמניעת עיוורון בחיפה  הרצאה חד פעמית בנושא ריפוי עצמי

מעון זיידן נשר כיתת פרחים טל’ 04-8203205